Knut Wachtmeister (-)

Knut Wachtmeister (M)

Född år 1924
Avliden den 21 augusti 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1994-10-03
  • Skatteutskottet

  • Ordförande 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Suppleant 1988-10-18 – 1989-06-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

Motion 1993/94:Ub65 av Inga Berggren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub65 av Inga Berggren m.fl. m med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Riksdagen har nyligen behandlat betänkandet NU15 om näringspolitik. Under rubriken Forskning och utveckling inom livsmedelsindustrinavhandlades en del motioner som bl.a.


Utskottsberedning: --1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Rabatterade läkemedel

Motion 1993/94:Sf206 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf206 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson m Rabatterade läkemedel I budgetpropositionen föreslås att egenavgiften för inköp av förskrivna rabatterade läkemedel höjs från maximalt 120 kronor till maximalt 125 kronor för det första läkemedlet på ett recept och från 10 till 25 kronor för


Utskottsberedning: -1993/94:SfU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Åldersgränsen för inköp och innehav av pyrotekniska varor

Motion 1993/94:N268 av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N268 av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister m Åldersgränsen för inköp och innehav av pyrotekniska varor Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor reglerar hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Syftet med lagen är att förhindra att sådana varor orsakar brand


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.