Knut Wachtmeister (-)

Knut Wachtmeister (M)

Född år 1924
Avliden den 21 augusti 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1994-10-03
  • Skatteutskottet

  • Ordförande 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Suppleant 1988-10-18 – 1989-06-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Livsmedelstekniskt forsknings- och utvecklingsprogram

Motion 1993/94:N234 av Inga Berggren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N234 av Inga Berggren m.fl. m Livsmedelstekniskt forsknings- och utvecklingsprogram Livsmedelssektorn i Sverige har en omsättning på ca 94 miljarder kronor, vilket i relation till tillverkningsindustrin motsvarar 14 procent. Omkring 70 000 personer sysselsätts i livsmedelsindustrin. Totala


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Prisinformation i dagligvaruhandeln

Motion 1993/94:L705 av Knut Wachtmeister och Inga Berggren (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L705 av Knut Wachtmeister och Inga Berggren m Prisinformation i dagligvaruhandeln Från och med den 1 april 1992 gäller prisinformationslagen SFS 1991:601Den föreskriver i 11 att priset vid självbetjäning skall anges på varan eller dess förpackning. Konsumenterna har rätt att begära klar,


Utskottsberedning: -1993/94:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Registrerat partnerskap

Motion 1993/94:L403 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L403 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson m Registrerat partnerskap Partnerskapsutredningen har i sitt betänkande PartnerskapSOU 1993:98 föreslagit att homosexuella par bör få samma rättigheter som heterosexuella par. Det heter bland annat att den homosexuella kärleken skall vara likvärdig


Utskottsberedning: -1993/94:LU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se