Knut Wachtmeister (-)

Knut Wachtmeister (M)

Född år 1924
Avliden den 21 augusti 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1994-10-03
  • Skatteutskottet

  • Ordförande 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Suppleant 1988-10-18 – 1989-06-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1992/93:163 Ändrad valkretsindelning i Malmöhus län

Motion 1992/93:K24 av Knut Wachtmeister och Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1992/93:K24 av Knut Wachtmeister och Bertil Persson m med anledning av prop. 1992/93:163 Ändrad valkretsindelning i Malmöhus län I och med föreliggande proposition tillgodoses ett mångårigt önskemål från de flesta partier om en ändrad valkretsindelning i Malmöhus län, och vi kan helt instämma


Utskottsberedning: -1992/93:KU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Livsmedelsforskning i Skåne

Motion 1992/93:Ub639 av Knut Wachtmeister m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub639 av Knut Wachtmeister m.fl. m Livsmedelsforskning i Skåne Bakgrund Packforsk, som är ett forskningsinstitut inom förpackningsoch distributionsområdet, samt SIK, Svenska Livsmedelsinstitutet, båda med statligt stöd, har under några år samverkat i projekt med inriktning på livsmedelsförpackningar.


Utskottsberedning: -1992/93:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Riktad u-hjälp

Motion 1992/93:U220 av Knut Wachtmeister (m)

Motion till riksdagen 1992/93:U220 av Knut Wachtmeister m Riktad u-hjälp Det råder olika uppfattningar om den svenska U-hjälpen till en del bör utgå i form av våra egna produkter för att därigenom underlätta för svensk industri. Jag biträder helt önskemål om att U-hjälpen i största möjliga utsträckning bör utgöras


Utskottsberedning: -1992/93:UU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se