Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m.

Motion 1996/97:Sf38 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Sf38 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av regeringens prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. Sammanfattning Regeringen har raserat förtroendet för socialförsäkringarna. De har skurit ned på stödet till rehabilitering och till medel


Utskottsberedning: -------1996/97:SfU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi73 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi73 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Folkpartiet yrkar avslag på de besparingar som regeringen föreslår inom handikappolitiken. En schablonisering av rätten till personlig assistans kommer att skapa


Utskottsberedning: ------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:93 Privata vårdgivare

Motion 1996/97:So39 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:So39 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare Sammanfattning I regeringens proposition framförs hur viktiga privata vårdgivare är som komplement till den offentliga hälso- och sjukvården. Efter dessa vackra ord överlåts till landstingen att


Utskottsberedning: ------1996/97:SoU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.