Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen

Motion 1996/97:Sf31 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Sf31 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen Inledning Regeringens förslag i föreliggande proposition syftar till att genomföra förändringar i lagstiftningen som stävjar fusket och missbruket inom socialförsäkringssystemen.


Utskottsberedning: --1996/97:SfU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m.

Motion 1996/97:Sf23 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Sf23 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m. Sjuklöneperioden Sjuklöneperioden på två veckor har på många sätt fungerat bra och visat sig ge incitament till förebyggande insatser på arbetsplatsen och en förbättrad kontakt mellan arbetsgivaren


Utskottsberedning: -1996/97:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Motion 1996/97:So21 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:So21 av Barbro Westerholm m.fl. fp Motion med anledning av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Inledning Regeringens proposition om prioriteringar inom hälso- och sjukvården uppfyller till stora delar den syn som vi har på området. Vi vill i det följande understryka


Utskottsberedning: ----1996/97:SoU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.