Bo Könberg (FP)

Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2005-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1999-09-30 – 2002-09-30
  • Ordförande 1998-01-20 – 1998-10-04
  • Ledamot 1997-09-16 – 1999-01-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2001-09-25 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Ledamot 1995-01-12 – 1997-11-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2005-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2005-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-12-31
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

Motion 2000/01:So59 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So59 av Könberg, Bo fp med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de alkoholpolitiska principerna. 2. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: ------------2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m.

Motion 2000/01:So50 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So50 av Heinemann, Kerstin fp med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att äldre människor inte skall kunna nekas hemtjänst med hänvisning till deras ekonomiska


Utskottsberedning: ---------------2000/01:SoU18
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension

Motion 2000/01:Sf33 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf33 av Könberg, Bo fp med anledning av prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en reformerad sjukförsäkring inom en socialförsäkringsreform.


Utskottsberedning: ---2000/01:SfU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.