Lars Ohly (V)

Lars Ohly (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Stockholms län
Titel Tågmästare
Född år 1957

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1998-10-05 – 2014-09-29
    • Vänsterpartiet

    • Gruppledare 2010-10-04 – 2010-10-04
    • Partiledare 2004-02-20 – 2012-01-06
    • Utrikesutskottet

    • Suppleant 2010-10-26 – 2014-09-29
    • Suppleant 2006-10-24 – 2010-10-04
    • Suppleant 2004-04-26 – 2006-10-02
    • Ledamot 2002-10-08 – 2004-03-17
    • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
    • Kulturutskottet

    • Ledamot 2012-03-02 – 2014-09-29
    • Trafikutskottet

    • Suppleant 2013-12-12 – 2014-09-29
    • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
    • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

    • Deputerad 2003-06-11 – 2003-06-12
    • Suppleant 2002-12-03 – 2002-12-18
    • Deputerad 2002-05-31 – 2002-06-12
    • Deputerad 2002-01-17 – 2002-01-18
    • Deputerad 1999-03-23 – 1999-09-13
    • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

    • Deputerad 2003-02-18 – 2003-11-20
    • Deputerad 2002-04-18 – 2002-06-04
    • Deputerad 2001-10-16 – 2001-12-06
    • Deputerad 2001-03-27 – 2001-04-26
    • EU-nämnden

    • Ledamot 2012-01-26 – 2014-09-29
    • Suppleant 1998-10-13 – 2004-04-22
    • Krigsdelegationen

    • Ledamot 1998-10-20 – 2012-02-13
    • Utrikesnämnden

    • Ledamot 2010-10-12 – 2012-02-13
    • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-12
    • Ledamot 2004-05-05 – 2006-10-10
    • Suppleant 1998-10-20 – 2004-05-05
    • OSSE-delegationen

    • Ledamot 2002-10-15 – 2004-03-23
    • Nordiska rådets svenska delegation

    • Suppleant 2011-10-12 – 2012-03-19
    • Suppleant 2010-10-19 – 2011-09-15
    • Suppleant 2006-10-17 – 2010-10-04
    • Suppleant 2004-12-16 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Dokument:

med anledning av prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan

Motion 2003/04:U25 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:U25 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan


Utskottsberedning: 2003/04:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät

Motion 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad information till medborgarna


Utskottsberedning: 2003/04:BoU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2003/04:U22 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:U22 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU:s uppförandekod borde


Utskottsberedning: 2003/04:UU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.