Lars Tobisson (M)

Lars Tobisson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fil.dr
Född år 1938

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2001-12-31
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1999-09-23 – 2002-09-30
  • Suppleant 1999-09-23 – 2002-01-01
  • Ledamot 1998-10-13 – 1999-09-23
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1979-10-01 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1999-09-23 – 2002-09-30
  • Suppleant 1999-09-23 – 2002-01-01
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2001-10-16 – 2001-12-06
  • Deputerad 2001-03-27 – 2001-04-26
  • EU-nämnden

  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2001-12-31
  • Vice ordförande 1995-01-01 – 1998-10-05
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Vice ordförande 1994-10-03 – 1999-09-23
  • Ordförande 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Vice ordförande 1982-10-04 – 1991-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 – 2001-12-31
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1986-10-07 – 1994-10-03
  • Ledamot 1982-10-04 – 1985-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 1999-09-23
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1982-10-04 – 1994-10-03
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31
  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03
  • EES-EFTA delegationen

  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-10-11
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Ledamot 1982-10-04 – 1989-06-30
  • EFTA-delegationen

  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Ordförande 1993-10-14 – 1994-10-03
  • Ledamot 1991-10-15 – 1993-10-13
  • EG-delegationen

  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Vice ordförande 1993-01-21 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979- Ledamot av Finansutskottet 79/80- och EES-utskottet 91/92-92/93. Suppl i Utrikesnämnden 85/86 och Europeiska säkerhetskonfernsen/Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 94/95-. Ledamot av Utrikesnämnden 82/83-84/85 och 85/86-, Talmanskonferensen 82/83-, Krigsdelegaitonen 82/83-, Riksgäldskontorets fullmäktige 82/83-88/89 och Valberedningen 82/83-, vice ordförande 82/83-90/91 och 94/95-, ordförande 91/92-93/94, EFTA-delegationen 91/92-94/95, ordförande 93/94, vice ordförande 94/95, Europeiska säkerhetskonferensen 93/94, EG-Sverige-kommittén 93/94-94/95, 2:e vice ordförande 93/94-94/95, EES-EFTA-delegationen 93/94-94/95 och EU-nämnden 94/95-, vice ordförande 94/95-. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 89-. Ledamot av utredningen för översyn av den inre riksdagsförvaltningens organisation 88. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd, 1:e vice ordförande 81-, gruppledare 91-.
 • Bostadsort

  Göteborg, senare Stockholm
 • Utbildning

  Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 62. Utredningssekreterare vid Sveriges akademikers centralorganisation 65-67 och utredningschef 67-74. Filosofie licentiat i statskunskap vid Göteborgs universitet 70 och filosofie doktor 73. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 74-81.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 92-, ordförande 00-. Ledamot av styrelsen för Sveriges Förenade Studentkårer, ordförande 64. - Ledamot av styrelsen för Europeiska demokratiska unionen 78-81. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse, 1:e vice ordförande 81-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för institutet för arbetsmarknadsfrågor 66-70, skolöverstyrelsen 69-74, institutet för social forskning 70-74, planeringsrådet för utbildningsfrågor 70-73, universitetskanslersämbetet 70-74 och arbetsmarknadsstyrelsen 71-74. - Ledamot av utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet 68-71, kommittén för studiestöd åt vuxna 68-70, 1968 års utbildningsutredning 68-74, 1972 års skatteutredning 72-74 och 76-77, 1974 års utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring 74-78, energirådet 74-79, dagspresskommittén 78-80, utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten 79-82, statsskuldspolitiska kommittén 83-86, 1988 års befolkningsskyddskommitté 88-89, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-91, riksbanksutredningen 92-93, ordförande 92-93, samt sjuk- och arbetsskadeförsäkringskommittén 93-95. Ledamot av referensgruppen till utredningen om försvarets lednings- och myndighetsorganisation 91-93. Expert i utredningen om skolan, staten och kommunerna 73-74.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Danderyds skolstyrelse 74-76.
 • Litteratur

  Framväxten av statstjänstemännens förhandlingsrätt. En studie av en beslutsprocess (1973, doktorsavhandling).
 • Föräldrar

  Direktören Arne Evert Folke Tobisson och Hanna Gudrun Maria Bruce

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återföra anslaget för utrikesförvaltningen till utgiftsområde 5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 5 anslag Utrikesförvaltningen


Utskottsberedning: 2001/02:KU37 2001/02:UU1 2002/03:KU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, ,

Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet

Motion 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inom utgiftsområde 7 politikområde Internationellt utvecklingssamarbete skapa en samlad anslagspost för Sveriges fredsfrämjande verksamhet. Riksdagen anvisar till


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

FN-mandat

Motion 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. m FN-mandat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det internationella samfundet, i enlighet med FN-stadgans principer, måste kunna agera i akuta krislägen trots att inte säkerhetsrådet


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.