Lina Axelsson Kihlblom (S)

Lina Axelsson Kihlblom (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1970

Aktuella uppdrag

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2021/22:462 av Amineh Kakabaveh (-) 3 maj 2022 Förbud mot synliga religiösa symboler
Frågestund 24 mars 2022 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:393 av Daniel Riazat (V) 18 mars 2022 Klädkoder och sexuella trakasserier i skolor

Dokument:

Skolsäkerheten i svenska skolor

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1554 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

U2022/01960 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1554 av Jörgen Grubb SD Skolsäkerheten i svenska skolor Jörgen Grubb har frågat mig vad jag avser att göra för att stärka skolsäkerheten i svenska skolor. Skolan ska vara en trygg plats att gå till, både för elever och personal.

Svarsdatum: 2022-05-18 Frågeställare: Jörgen Grubb (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1554 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S) (docx, 68 kB)

Distansutbildning som särskilt stöd

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1518 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

U2022/ 01885 Utbildningsdepartementet Skol ministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1518 av Fredrik Christensson C Distansutbildning som särskilt stöd Fredrik Christensson har frågat mig om vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att möjliggöra för distansundervisning som särskilt stöd. Distansundervisning

Svarsdatum: 2022-05-11 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1518 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S) (docx, 68 kB)

Övergången från gymnasiesärskolan till arbetsmarknaden

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1506 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

Svar på fråga 2021/22:1506 av Roger Haddad L Övergången från gymnasiesärskolan till arbetsmarknaden Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att initiera en uppföljning av gymnasiesärskolans arbete med yrkeskoppling som inkluderar elevernas etablering på arbetsmarknaden. Jag delar Roger Haddads uppfattning

Svarsdatum: 2022-05-04 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1506 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.