Lina Axelsson Kihlblom (S)

Lina Axelsson Kihlblom (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1970

Aktuella uppdrag

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Val av utbildningsort för barn i gränsområden

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1713 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

U2022/02373 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1713 av Niels Paarup-Petersen C Val av utbildningsort för barn i gränsområden Niels Paarup-Petersen har frågat mig hur jag vill säkra att barn i gränsregioner får bättre möjligheter att nyttja de möjligheter till utbildning som

Svarsdatum: 2022-06-22 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1713 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S) (docx, 69 kB)

Nationella lärarlönelyftets framtid

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1650 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

Svar på fråga 2021/22:1575 av Fredrik Christensson C och svar på fråga 2021/22:1650 av Roger Haddad L Lärarlönelyftet Fredrik Christensson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att huvudmän och lärare inte ska drabbas av denna förändring. Fredrik Christenssons fråga handlar om att medel flyttas

Svarsdatum: 2022-06-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1650 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S) (docx, 69 kB)

Våld och hot mot personal i förskolan

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1686 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

U2022/02295 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1686 av Roger Haddad L Våld och hot mot personal i förskolan Roger Haddad har frågat mig vilka initiativ som regeringen avser att vidta för att förebygga hot och våld mot förskolans personal. Förskolan ska vara en trygg och säker

Svarsdatum: 2022-06-15 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1686 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.