Louise Thunström (S)

Louise Thunström (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Västra Götalands läns norra, plats 131
Född år 1973
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post louise.thunstrom[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Kulturutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2022/23:KrU6 8 mars 2023 Kulturarvsfrågor
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 26 januari 2023 Frågestund
Stillbild från Interpellationsdebatt: Fri entré och Nationalmuseum
Interpellationsdebatt 2022/23:129 av Louise Thunström (S) 17 januari 2023 Fri entré och Nationalmuseum

Dokument:

Fri entré och Nationalmuseum

Interpellation 2022/23:129 av Louise Thunström (S)

Interpellation 2022/23:129 Fri entré och Nationalmuseum av Louise Thunström S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Regeringen och Sverigedemokraternas slopande av fri entré på statliga museer gör att museerna tvingas till omfattande åtgärder. Nationalmuseum har i dagarna meddelat att de kommer hålla stängt ytterligare

Inlämnad: 2022-12-21 Svarsdatum: 2023-01-17 Besvarare: Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Interpellation 2022/23:129 av Louise Thunström (S) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fri entré och Nationalmuseum

Skydd av svenska kyrkans kulturarv

Skriftlig fråga 2022/23:130 av Louise Thunström (S)

Fråga 2022/23:130 Skydd av svenska kyrkans kulturarv av Louise Thunström S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Svenska kyrkan uppmärksammar på olika sätt ett minskat behov av kyrkobyggnader, och begrepp som övertaliga kyrkor hörs ibland i den allmänna debatten. Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar, viket reducerar

Inlämnad: 2022-12-07 Svarsdatum: 2022-12-14 Besvarare: Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Skriftlig fråga 2022/23:130 av Louise Thunström (S) (pdf, 85 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Motion 2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 38
Utskottsberedning: 2022/23:KrU1 2022/23:KrU11 2022/23:KrU3 2022/23:KrU5 2022/23:KrU6 2022/23:KrU7 2022/23:KrU8 2022/23:KrU9 2022/23:KU27 2022/23:KU30 2022/23:SfU14 2022/23:SoU1
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 21 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 104 kB) Motion 2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 165 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.