Magdalena Andersson (S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 114
Född år 1967

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Statsråd (finansminister), Finansdepartementet 141003-.
 • Föräldrar

  Göran Andersson och Birgitta Granell-Andersson.
 • Utbildning

  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, examen 92. Forskarutbildning, inriktning nationalekonomi (ej avslutad), Handelshögskolan Stockholm 92-95. Institute for Advanced Studies, Wien 94. Harvard University 95.
 • Anställningar

  Lärare, Handelshögskolan 94. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 96-98 och planeringschef 98-04. Statssekreterare, Finansdepartementet 04-06. Inrikespolitisk rådgivare till partiordföranden, socialdemokratiska riksdagsgruppen 07-09. Överdirektör, Skatteverket 09-12. Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna 12-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, ATG 04-06. Ledamot, Bolagsverkets insynsråd 09-12.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Policy Network 05-09.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Fordonsskatt för husbilar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1795 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03189/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1795 av Arman Teimouri L Fordonsskatt för husbilar Arman Teimouri har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i myndighetsstyrningen av Skatteverket för att säkerställa att tänkbara kommande förändringar i beskattningen av

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1795 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 76 kB)

Plastpåseskatten

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1789 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 03179/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1789 av Björn Söder SD Plastpåseskatten Björn Söder har frågat finansmarknads- och bostadsministern, biträdande finansministern om han har för avsikt att riva upp skatten på plastbärkassar. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1789 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Befrielse från förmånsbeskattning vid vissa transporter

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03068/S1 Finansdepartementet Finansminister n Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1702 av Niklas Wykman M Befrielse från förmånsbeskattning vid vissa transporter Niklas Wykman har med anledning av riksdagens tillkännagivande frågat mig när jag kommer att återkomma med konkreta åtgärder som säkrar att transporter

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Niklas Wykman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se