Malin Björk (C)

Malin Björk (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Stockholms kommun, plats 209
Född år 1969
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post malin.bjork[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot
  • Justitieutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Ledamot
  • Riksdagens råd för Riksrevisionen

  • Ledamot

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2021-09-02 – 2026-09-21
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Suppleant 2021-09-17 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Suppleant 2021-09-17 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2022-10-04 –
  • Suppleant 2021-09-17 – 2022-10-04
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 2022-01-11 – 2022-10-09
  • Riksdagens råd för Riksrevisionen

  • Ledamot 2022-10-27 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

Motion 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 31  Sammanfattning Med denna vårmotion är det tydligt

Inlämnad: 2023-05-02 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:FiU20

Motion 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 156 kB) Motion 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 286 kB)

med anledning av prop. 2022/23:102 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

Motion 2022/23:2379 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2379 av Ulrika Liljeberg m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:102 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att implementeringen ska ske på absolut miniminivå och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2023-04-20 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:JuU25

Motion 2022/23:2379 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2379 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Motion 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Inlämnad: 2023-01-16 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. (C) (docx, 75 kB) Motion 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.