Margareta Fransson (MP)

Margareta Fransson (MP)

Tillgänglig ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Östergötlands län
Född år 1971

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-05-15

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-09-19 – 2022-05-15
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2022-01-14 – 2022-05-15
  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-01-14
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-15
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-15
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-15
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-15
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-15
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-15
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-15
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-19 – 2022-05-15
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-19 – 2022-05-15
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-19 – 2022-05-15
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-19 – 2022-05-15
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-15

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2021/22:SoU14 21 april 2022 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.
Debatt om förslag 2021/22:SoU36 23 mars 2022 Vårdfrågor
Debatt om förslag 2021/22:SoU21 23 mars 2022 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:178 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Motion 2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:178 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör lex lilla hjärtat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utifrån tanken om ett självständigt rekvisit för barnets eget bästa,


Utskottsberedning: 2021/22:SoU33
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP) (docx, 82 kB) Motion 2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP) (pdf, 102 kB)

med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Motion 2021/22:4604 av Margareta Fransson (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4604 av Margareta Fransson MP med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 20222025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förebygga alkoholskador hos nyfödda

Inlämnad: 2022-04-06 Förslag: 17
Utskottsberedning: 2021/22:SoU25
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 15 avslag, 2 bifall,

Motion 2021/22:4604 av Margareta Fransson (MP) (docx, 79 kB) Motion 2021/22:4604 av Margareta Fransson (MP) (pdf, 92 kB)

med anledning av prop. 2021/22:182 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

Motion 2021/22:4587 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4587 av Rasmus Ling m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:182 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en fördjupad barnkonsekvensanalys


Utskottsberedning: 2021/22:SfU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2021/22:4587 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4587 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (pdf, 79 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.