Marielle Lahti (MP)

Marielle Lahti (MP)

Tjänstgörande ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Södermanlands län, plats 87
Född år 1969
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post marielle.lahti[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Linus Lakso
  • Finansutskottet

  • Extra suppleant
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2022-11-01 – 2023-06-30
  • Finansutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-01 – 2023-06-30
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-01 – 2023-06-30
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-01 – 2023-06-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2022-11-17 – 2023-06-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Stärkt system för samordningsnummer
Debatt om förslag 2022/23:SkU4 30 november 2022 Stärkt system för samordningsnummer

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Motion 2022/23:2295 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2295 av Janine Alm Ericson m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår den tillfälliga skattesänkning på drivmedel och den sänkta skatt på bränslen i viss

Inlämnad: 2022-11-30 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:FiU1

Motion 2022/23:2295 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) (docx, 73 kB) Motion 2022/23:2295 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) (pdf, 83 kB)

med anledning av prop. 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor

Motion 2022/23:2294 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2294 av Daniel Helldén m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i proposition 2022/23:18 om att avskaffa det avståndsbaserade reseavdrag för

Inlämnad: 2022-11-30 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2022/23:FiU1

Motion 2022/23:2294 av Daniel Helldén m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2022/23:2294 av Daniel Helldén m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

Stoppa handeln med utrotningshotade djur

Motion 2022/23:2280 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2280 av Rebecka Le Moine m.fl. MP Stoppa handeln med utrotningshotade djur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa brottsrubriceringen Cites-brott för de brott som relaterar till överträdelser av de straffsanktionerade förbuden i Cites-förordningen

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 4
Utskottsberedning: MJU SkU

Motion 2022/23:2280 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (docx, 83 kB) Motion 2022/23:2280 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.