Martin Westmont (SD)

Martin Westmont (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 317
Född år 1978
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post martin.westmont[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Civilutskottet

  • Ledamot
  • EU-nämnden

  • Ledamot

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2022-10-14 – 2026-09-21
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2022-10-14 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden
Debatt om förslag 2022/23:CU13 9 maj 2023 Hushållningen med mark- och vattenområden
Stillbild från Debatt om förslag: Konsumenträtt
Debatt om förslag 2022/23:CU8 9 maj 2023 Konsumenträtt
Stillbild från Debatt om förslag: EU:s nya tågpassagerarförordning
Debatt om förslag 2022/23:CU18 3 maj 2023 EU:s nya tågpassagerarförordning
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 20 april 2023 Frågestund
Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrätt
Debatt om förslag 2022/23:CU11 8 mars 2023 Associationsrätt
Stillbild från Interpellationsdebatt: Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv
Interpellationsdebatt 2022/23:168 av Martin Westmont (SD) 24 februari 2023 Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv

Dokument:

Investeringsbedrägerier

Skriftlig fråga 2022/23:666 av Martin Westmont (SD)

Fråga 2022/23:666 Investeringsbedrägerier av Martin Westmont SD till Statsrådet Niklas Wykman M Investeringsbedrägerier är i många fall ett brott som genomförs genom att till en konsument sälja en digital produkt med lovord om stora avkastningsmöjligheter. Det kan handla om erbjudanden att investera i spekulativa marknader

Inlämnad: 2023-05-12 Svarsdatum: 2023-05-24 Besvarare: Statsrådet Niklas Wykman (M)

Skriftlig fråga 2022/23:666 av Martin Westmont (SD) (pdf, 96 kB)

med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning

Motion 2022/23:2351 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:2351 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag som begränsar tillämpningen av artikel 19 punkt 10 om

Inlämnad: 2023-03-21 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2022/23:CU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2022/23:2351 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2022/23:2351 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv

Interpellation 2022/23:168 av Martin Westmont (SD)

Interpellation 2022/23:168 Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv av Martin Westmont SD till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Att värna vår dricksvattenreserv är en viktig del i arbetet med att bibehålla en god tillgång och kvalitet på dricksvattnet runt om i Sverige. De av Naturvårdsverket uppsatta miljökvalitetsmålen

Inlämnad: 2023-01-31 Svarsdatum: 2023-02-24 Besvarare: Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Interpellation 2022/23:168 av Martin Westmont (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.