Martin Westmont (SD)

Martin Westmont (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 317
Född år 1978
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post martin.westmont[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Civilutskottet

  • Ledamot
  • EU-nämnden

  • Ledamot

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2022-10-14 – 2026-09-21
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2022-10-14 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrätt
Debatt om förslag 2022/23:CU11 8 mars 2023 Associationsrätt
Stillbild från Interpellationsdebatt: Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv
Interpellationsdebatt 2022/23:168 av Martin Westmont (SD) 24 februari 2023 Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 16 februari 2023 Frågestund

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning

Motion 2022/23:2351 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:2351 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att söka dispens för att undanta force majeure, artikel 19 punkt 10:s giltighet i Sverige och tillkännager

Inlämnad: 2023-03-21 Förslag: 2
Utskottsberedning: CU

Motion 2022/23:2351 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:2351 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv

Interpellation 2022/23:168 av Martin Westmont (SD)

Interpellation 2022/23:168 Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv av Martin Westmont SD till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Att värna vår dricksvattenreserv är en viktig del i arbetet med att bibehålla en god tillgång och kvalitet på dricksvattnet runt om i Sverige. De av Naturvårdsverket uppsatta miljökvalitetsmålen

Inlämnad: 2023-01-31 Svarsdatum: 2023-02-24 Besvarare: Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Interpellation 2022/23:168 av Martin Westmont (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Renhållning och säkerhet kring vår dricksvattenreserv

Initiativet rätt till reparation (right to repair)

Skriftlig fråga 2022/23:219 av Martin Westmont (SD)

Fråga 2022/23:219 Initiativet rätt till reparation right to repair av Martin Westmont SD till Statsrådet Erik Slottner KD Förslaget om ny lagstiftning rörande rätt till reparation är under beredning, och förslaget är aviserat till mars 2023. Förhandlingar inom EU beräknas vara i ett inledande skede under det svenska ordförandeskapet.

Inlämnad: 2022-12-28 Svarsdatum: 2023-01-12 Besvarare: Statsrådet Erik Slottner (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:219 av Martin Westmont (SD) (pdf, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.