Mats Nordberg (-)

Mats Nordberg (SD)

Valkrets Dalarnas län
Född år 1958
Avliden den 15 januari 2023

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2023-01-15

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2018-09-24 – 2023-01-15
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2023-01-15
  • Suppleant 2021-01-20 – 2022-09-26
  • Ledamot 2018-10-02 – 2021-01-15
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2023-01-15
  • Suppleant 2021-10-20 – 2022-09-26
  • Ledamot 2021-01-15 – 2021-10-20
  • Suppleant 2019-02-07 – 2021-01-15
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-20 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-20 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-20 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-20 – 2022-09-26
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2022-10-20 – 2022-12-21
  • Suppleant 2021-11-11 – 2021-12-15
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-10-04
  • Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

  • Ledamot 2022-10-27 – 2023-01-15

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 18-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 19-.
 • Föräldrar

  Skogsmästaren Perola Nordberg och läraren Marianne Nordberg.
 • Utbildning

  Gymnasium, naturvetenskaplig linje, slutår 78. Försvarets tolkskola 81. Skogshögskolan 83. Fil.dr., Sveriges lantbruksuniversitet 07.
 • Anställningar

  Har arbetat för en lång rad skogsföretag i Sverige och Europa samt inom internationellt samarbete åt bl.a. Sida, USAID och FN (FAO).
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Falun 14-. Regionfullmäktig, Dalarna 18-. Ersättare, kommunstyrelsen Falun 14-18.
 • Litteratur

  State forest management reforms in three ex-Soviet republics (07).

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård och biologisk mångfald
Debatt om förslag 2019/20:MJU15 7 maj 2020 Naturvård och biologisk mångfald
Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik
Debatt om förslag 2019/20:MJU7 18 februari 2020 Skogspolitik
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 16 januari 2020 Frågestund
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2019/20:MJU1 16 december 2019 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2019/20:MJU2 12 december 2019 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Dokument:

med anledning av skr. 2022/23:23 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot invasiva främmande arter

Motion 2022/23:2298 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:2298 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av skr. 2022/23:23 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot invasiva främmande arter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra för myndigheter som redan i dag har i uppdrag att

Inlämnad: 2022-12-06 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2298 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2298 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Kvalitativ kost inom offentlig verksamhet

Motion 2022/23:2147 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:2147 av Markus Wiechel m.fl. SD Kvalitativ kost inom offentlig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av ett handlingsprogram för hälsosam kost inom den offentliga verksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2022/23:MJU18

Motion 2022/23:2147 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2022/23:2147 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Cancerpreventiv kost och en hälsosam och individanpassad mat inom vården

Motion 2022/23:2145 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:2145 av Markus Wiechel m.fl. SD Cancerpreventiv kost och en hälsosam och individanpassad mat inom vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell garanti om kostrådgivning för cancerpatienter i hela landet och tillkännager detta för

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 5
Utskottsberedning: 2022/23:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2022/23:2145 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2022/23:2145 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.