Mauricio Rojas (FP)

Mauricio Rojas (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Stockholms län
Titel Docent, verkstadsmaskinreparatör
Född år 1950

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2008-11-10

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2006-10-06 – 2008-11-10
  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2007-01-16 – 2008-10-22
  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-01-17
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2008-11-10
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2004-09-20 – 2006-10-02
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2007-03-27 – 2008-11-10

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

med anledning av prop. 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen (1992:1433), m.m.

Motion 2003/04:K17 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:K17 av Tobias Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen 1992:1433m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i bestämmelserna som definierar vem som är same. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2003/04:KU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

med anledning av skr. 2003/04:103 Kommitteberättelse 2004

Motion 2003/04:K16 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:K16 av Tobias Krantz m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:103 Kommitteberättelse 2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till konkret strategi rörande hur kvaliteten i det svenska utredningsväsendet kan stärkas och hur kravet


Utskottsberedning: 2004/05:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

Motion 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att möjligheten till s.k. nya ansökningar i asylärenden skall avskaffas från den 1 januari 2005, samtidigt med att en ny instans-


Utskottsberedning: 2004/05:SfU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se