Max Elger (S)

Max Elger (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1973

Aktuella uppdrag

    • Finansdepartementet

    • Statsråd

    • Finansdepartementet

    • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 19 maj 2022 Frågestund
Frågestund 5 maj 2022 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:458 av Angelica Lundberg (SD) 3 maj 2022 Barns situation i överskuldsatta hushåll
Debatt om förslag 2021/22:CU8 30 mars 2022 Konsumenträtt

Dokument:

Miljöpåståenden till konsumenter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1476 besvarad av Statsrådet Max Elger (S)

Fi2022/ 01340 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1476 av Angelica Lundberg SD Miljöpåståenden till konsumenter Angelica Lundberg har frågat mig hur det kommer sig att jag inte föregått den eventuellt kommande EU-regleringen så att svenska konsumenter får rättvisande miljöpåståenden

Svarsdatum: 2022-04-27 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1476 besvarad av Statsrådet Max Elger (S) (docx, 68 kB)

Kostnader för bundna bolån

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1475 besvarad av Statsrådet Max Elger (S)

Ju2022/01440 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1475 av Mats Persson L Kostnader för bundna bolån Mats Persson har frågat statsrådet Max Elger om han avser att vidta några åtgärder med anledning av Finansinspektionens hemställan. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2022-04-27 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1475 besvarad av Statsrådet Max Elger (S) (docx, 68 kB)

Barns situation i överskuldsatta hushåll

Interpellation 2021/22:458 av Angelica Lundberg (SD)

Interpellation 2021/22:458 Barns situation i överskuldsatta hushåll av Angelica Lundberg SD till Statsrådet Max Elger S Antalet vräkningar av barnfamiljer är det högsta sedan år 2011, och en ökning sker i 15 av Sveriges län. Detta riskerar att försätta barn i en situation av hemlöshet vilket är mycket allvarligt. Vräkningar

Inlämnad: 2022-04-21 Svarsdatum: 2022-05-03 Besvarare: Statsrådet Max Elger (S)

Interpellation 2021/22:458 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barns situation i överskuldsatta hushåll

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.