Mikael Odenberg (M)

Mikael Odenberg (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms kommun
Titel Egen företagare
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2007-09-18

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2006-10-06 – 2007-09-17
  • Ordinarie 1991-09-30 – 2006-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1990-03-19 – 1990-04-19
  • Ersättare 1987-04-27 – 1987-06-01
  • Näringsutskottet

  • Förste vice ordförande 2002-10-08 – 2003-11-24
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Vice ordförande 2003-11-20 – 2006-10-01
  • Förste vice ordförande 2003-11-19 – 2006-10-02
  • Ledamot 2003-11-19 – 2006-10-01
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-17 – 2003-11-23
  • Suppleant 2002-10-15 – 2003-11-24
  • Suppleant 2002-04-04 – 2002-09-29
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-11-24
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-10-08
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2003-11-19 – 2006-10-10
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2003-11-24 – 2007-09-18
  • Valberedningen

  • Ledamot 2003-12-08 – 2006-10-06
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2003-11-19 – 2006-10-10
  • Försvarsdepartementet

  • Försvarsminister 2006-10-06 – 2007-09-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:172 Avveckling av bankstödet

Motion 1995/96:N32 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:N32 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:172 Avveckling av bankstödet I propositionen föreslås att statens åtagande, att banker och vissa andra kreditinstitut skall kunna infria sina förpliktelser i rätt tid, skall upphöra vid halvårsskiftet 1996. Dessutom föreslås


Utskottsberedning: --1995/96:NU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande

Motion 1995/96:N26 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:N26 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande Riksdagen beslutade 1991 på förslag från den borgerliga regeringen om en privatisering av vissa statligt ägda företag. Beslutet grundades på vissa riktlinjer om statens roll i näringspolitiken.


Utskottsberedning: ---1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.

Motion 1995/96:Bo20 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo20 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet m.m. Förlängd befrielse från fastighetsskatt Regeringen föreslår i propositionen bl a att fastighetsskatt inte skall tas ut för år 1997 såvitt gäller bostäder


Utskottsberedning: -1995/96:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.