Karolina Skog (MP)

Karolina Skog (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms län
Född år 1976

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-01-10

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2019-01-22 – 2022-01-10
  • Ledig 2018-09-24 – 2019-01-21
  • Miljöpartiet de gröna

  • Förste vice gruppledare 2021-02-22 – 2022-01-10
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Ledamot 2019-01-23 – 2019-02-07
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2019-02-07 – 2022-01-10
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2019-02-07 – 2022-01-10
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2019-02-07 – 2022-01-10
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-01-10
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-26 – 2020-09-13
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2019-02-13 – 2022-01-10
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ersättare 2021-02-25 – 2022-01-10
  • Miljö- och energidepartementet

  • Miljöminister 2016-05-25 – 2019-01-21
  • Riksdagens råd för Riksrevisionen

  • Suppleant 2019-04-01 – 2022-01-10

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (miljöminister), Miljö- och energidepartementet 160525-190121. Riksdagsledamot 18-. Ledamot finansutskottet 19- och utbildningsutskottet 19-. Suppleant justitieutskottet 19-, socialförsäkringsutskottet 19- och EU-nämnden 19-. Suppleant, riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.
 • Utbildning

  Vipeholmsgymnasiet, Lund, examen 95. Magister i humanekologi, Lunds universitet 05.
 • Anställningar

  Administratör, Grön Ungdom 01-04. Riksorganisation, Miljöpartiet 05-06 och olika tjänster, bl.a. redaktör för tidskriften Grönt 06. Politisk sekreterare, Miljöpartiet, Malmö stad.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Etikprövningsnämnden 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunalråd för framtidens trafik, VA Syd kommunalförbund 10-14. Ledamot i förbundsfullmäktige, VA Syd kommunalförbund 14-16. Kommunalråd för stadsbyggnad och service, Malmö stad 14-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Gröna Studenter 04-07. Ordförande, Miljöpartiet i Malmö 07. Ordförande, Svenska Ekodemiker 07. Ordförande, Hållbart Universitet, Lund 07. Ersättare, Styrelse Sysav AB 06-10. Vice ordförande, ägarnämnden Malmö Sydvatten AB. Styrelseledamot, SKL-styrelsen, ersättare 12-14. Ordförande, Svenska Cykelstäder 15. Vice ordförande, Svenska Spårvägsstäder 15. Ledamot, SKL samhällsbyggnadsberedning 14-16.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2021/22:FiU5 16 december 2021 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2021/22:FiU3 16 december 2021 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2021/22:SfU2 13 december 2021 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund
Statsministerns frågestund 9 december 2021 Statsministerns frågestund
Stillbild från Övrigt kammaren: Prövning av förslag till statsminister
Övrigt kammaren 29 november 2021 Prövning av förslag till statsminister
Stillbild från Debatt om förslag: Höständringsbudget för 2021
Debatt om förslag 2021/22:FiU11 24 november 2021 Höständringsbudget för 2021

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma

Inlämnad: 2021-12-01 Förslag: 8
Utskottsberedning: 2021/22:MJU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP) (docx, 89 kB) Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP) (pdf, 134 kB)

Det civila försvaret och krisberedskapen

Motion 2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Det civila försvaret och krisberedskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge FOI ett tydligt uppdrag och medel till att bredda och fördjupa forskning kring det civila försvaret och

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 49
Utskottsberedning: 2021/22:CU13 2021/22:FöU10 2021/22:FöU2 2021/22:FöU7 2021/22:FöU9 2021/22:JuU29 2021/22:KU1 2021/22:KU33 2021/22:MJU14 2021/22:MJU21 2021/22:NU15 2021/22:NU21 2021/22:SoU15 2021/22:SoU16 2021/22:TU16 2021/22:TU6 2021/22:UbU20 2021/22:UU6
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 49 avslag

Motion 2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 94 kB) Motion 2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 151 kB)

Hållbarhet, natur och friluftsliv i skolan

Motion 2021/22:4101 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4101 av Annika Hirvonen m.fl. MP Hållbarhet, natur och friluftsliv i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om miljö, hållbarhet och biologisk mångfald i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2021/22:UbU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2021/22:4101 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2021/22:4101 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) (pdf, 78 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.