Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Näringsminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1964

Aktuella uppdrag

    • Näringsdepartementet

    • Näringsminister

    • Näringsdepartementet

    • Näringsminister 2021-11-30 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2021/22:463 av Thomas Morell (SD) 6 maj 2022 Postnords efterlevnad av gällande lagstiftning
Frågestund 28 april 2022 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:420 av Ola Johansson (C) 8 april 2022 Cementkrisen
Interpellationsdebatt 2021/22:390 av Alexander Christiansson (SD) 22 mars 2022 Regelbördan för småföretag

Dokument:

Underlag för ansökan om gruvdrift

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1763 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/01475 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1763 av Betty Malmberg M Underlag för ansökan om gruvdrift Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att regelverket som styr koncessionsfrågorna i Sverige ska leva upp till internationell standard. Svensk

Svarsdatum: 2022-06-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1763 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 67 kB)

Näringspolitiska effekter av ett svenskt Natomedlemskap

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1588 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/01198 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1588 av Rasmus Ling MP Näringspolitiska effekter av ett svenskt Natomedlemskap Rasmus Ling har frågat mig om regeringen gjort någon analys av vilka effekter ett svenskt Natomedlemskap skulle få för exporten inom näringslivet generellt,

Svarsdatum: 2022-05-25 Frågeställare: Rasmus Ling (MP)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1588 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 67 kB)

Vattenfalls agerande i Nederländerna

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1539 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/ 01123 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1539 av Birger Lahti V Vattenfalls agerande i Nederländerna Birger Lahti har frågat mig hur regeringen avser att agera med anledning av att den nederländska stiftelsen Stichting Nuon-Claims inlett rättsliga förfaranden mot Vattenfall

Svarsdatum: 2022-05-11 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1539 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 66 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.