Nicklas Attefjord (MP)

Nicklas Attefjord (MP)

Tjänstgörande ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Göteborgs kommun, plats 129
Född år 1973
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post nicklas.attefjord[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Leila Ali Elmi
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Extra suppleant
  • Kulturutskottet

  • Extra suppleant
  • Socialutskottet

  • Extra suppleant
  • Utbildningsutskottet

  • Extra suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-02-09 – 2021-11-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2022-11-11 – 2022-12-14
  • Socialutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-17 – 2022-12-14
  • Ledamot 2021-02-25 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2021-02-25 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2021-02-25 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2021-02-25 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-17 – 2022-12-14
  • Suppleant 2021-02-25 – 2021-11-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-17 – 2022-12-14
  • Suppleant 2021-10-13 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2021-11-30
  • Kulturutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-17 – 2022-12-14
  • Suppleant 2021-10-13 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2021-11-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2021-11-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2022-11-17 – 2022-12-14
  • Suppleant 2021-10-13 – 2021-11-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

En närvarande stat

Motion 2022/23:2279 av Nicklas Attefjord (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2279 av Nicklas Attefjord MP En närvarande stat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens regionala servicecenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering De flesta kommuner har kommunala servicecenter dit medborgarna kan ta sig

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1

Motion 2022/23:2279 av Nicklas Attefjord (MP) (docx, 79 kB) Motion 2022/23:2279 av Nicklas Attefjord (MP) (pdf, 70 kB)

Jämställdhetspolitik

Motion 2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. MP Jämställdhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett intersektionellt perspektiv i arbetet med jämställdhetsmålen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 126
Utskottsberedning: JuU KrU KU NU SfU SkU SoU UbU UU 2022/23:AU1 2022/23:AU5 2022/23:AU6 2022/23:AU7 2022/23:AU8 2022/23:CU11 2022/23:CU6

Motion 2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) (docx, 125 kB) Motion 2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) (pdf, 244 kB)

Korsägande mellan apotek och förskrivare

Motion 2022/23:2276 av Nicklas Attefjord (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2276 av Nicklas Attefjord MP Korsägande mellan apotek och förskrivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förbud för korsägande mellan apotek och förskrivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt svensk

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1

Motion 2022/23:2276 av Nicklas Attefjord (MP) (docx, 79 kB) Motion 2022/23:2276 av Nicklas Attefjord (MP) (pdf, 73 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.