Niklas Wykman (M)

Niklas Wykman (M)

Statsråd

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms län, plats 82
Titel Doktorand.
Född år 1981
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2022-10-18
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Andre vice ordförande 2019-03-05 – 2022-09-26
  • Ledamot 2019-02-13 – 2019-03-05
  • Ledamot 2015-01-27 – 2016-06-07
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-02-13
  • Ledamot 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Ledamot 2016-06-07 – 2017-10-13
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-10-04
  • Ledamot 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2022-10-18 – 2026-09-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot EU-nämnden 14-15, skatteutskottet 15-16 och 2:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 16-17 och finansutskottet 17-19. Suppleant finansutskottet 14-15.
 • Föräldrar

  Försäljaren Anders Wykman och vårdbiträdet Irene Wykman, f. Olsson.
 • Utbildning

  Grundskola, Barkestorpsskolan 88-97. Naturvetenskapligt program med samhällsinriktning, Jenny Nyströmsskolan 97-00. Studier i bl.a. nationalekonomi, matematik och matematisk statistik, Stockholms universitet 02-12. Fil.mag. nationalekonomi, Örebro universitet 11-13. Forskarutbildning i nationalekonomi, Örebro universitet 13-.
 • Anställningar

  Politisk sekreterare, Upplands Väsby kommun 01-02. Personlig assistent, Danderyds kommun 02-04. Teamledare, Teleperformance 04-06. Förbundsordförande, MUF 06-10. Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet 10-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Solna. 1:e vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Solna.
 • Litteratur

  Längtar efter Sverige.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Bevarandet av Varbergs fästning

Svar på skriftlig fråga 2022/23:450 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M)

Svar på fråga 2022/23:450 av Cecilia Rönn L Bevarandet av Varbergs fästning Cecilia Rönn har frågat mig vilka åtgärder jag planerar att vidta för att säkerställa en god förvaltning av fastigheter med viktig kulturhistorisk betydelse. Den statliga fastighetsförvaltningen ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Cecilia Rönn (L)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:450 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M) (docx, 68 kB)

Ekonomiska medel till Statens fastighetsverk

Svar på skriftlig fråga 2022/23:371 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M)

Fi2023/00695 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:371 av Erik Hellsborn SD Ekonomiska medel till Statens fastighetsverk Erik Hellsborn har frågat mig om regeringen kommer att säkra resurser åt Statens fastighetsverk så att aktuella fästningar och slottsruiner kan bevaras.

Svarsdatum: 2023-03-01 Frågeställare: Erik Hellsborn (SD)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:371 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M) (docx, 67 kB)

Bevarandet av Varbergs fästning och andra svenska kulturfastigheter

Svar på skriftlig fråga 2022/23:325 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M)

Svar på fråga 2022/23:325 av Adnan Dibrani S Bevarandet av Varbergs fästning och andra svenska kulturfastigheter Adnan Dibrani har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta bevarandet av Varbergs fästning och andra bidragsfastigheter i Sverige. Staten har ett ansvar för helhetsperspektivet i bevarandet

Svarsdatum: 2023-02-22 Frågeställare: Adnan Dibrani (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:325 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.