Olle Sandahl (KD)

Olle Sandahl (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Kronobergs län
Titel tandläkare/klinikchef
Född år 1950

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2004-04-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Suppleant 2006-02-09 – 2006-04-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Debatt om förslag 2005/06:JuU30 31 maj 2006 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Stillbild från Debatt om förslag: Hemlig rumsavlyssning
Debatt om förslag 2005/06:JuU26 31 maj 2006 Hemlig rumsavlyssning
Stillbild från Debatt om förslag: Vissa konkurrenspolitiska frågor
Debatt om förslag 2005/06:NU16 30 maj 2006 Vissa konkurrenspolitiska frågor
Stillbild från Debatt om förslag: Ingripanden mot unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2005/06:JuU34 19 maj 2006 Ingripanden mot unga lagöverträdare
Stillbild från Debatt om förslag: Barn som bevittnat våld
Debatt om förslag 2005/06:JuU19 19 maj 2006 Barn som bevittnat våld
Stillbild från Debatt om förslag: En modernare kriminalvårdslag
Debatt om förslag 2005/06:JuU33 19 maj 2006 En modernare kriminalvårdslag

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:201 Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

Motion 2005/06:K31 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om analys av neddragning av stödet till storstadstidningarna jämfört med landsortstidningarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av sammanslagna och uppköpta tidningar.


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K31 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) (doc, 40 kB) Motion 2005/06:K31 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) (pdf, 161 kB)

med anledning av prop. 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

Motion 2005/06:L28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:186. Regeringens proposition I den nu aktuella propositionen behandlas frågor om ersättning till ledande befattningshavare i aktiebolag och vissa finansiella företag. Ett syfte med förslagen är att stärka och tydliggöra ägarnas inflytande i ersättningsfrågor.


Utskottsberedning: 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 54 kB) Motion 2005/06:L28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (pdf, 165 kB)

med anledning av prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler

Motion 2005/06:L25 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att se över reglerna kring domstolarnas förfarande vid tvistemål om barn så att personer med gedigen barnkunskap och insikter om de psykosociala problemen hanterar


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L25 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 50 kB) Motion 2005/06:L25 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (pdf, 185 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.