Patrik Norinder (M)

Patrik Norinder (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Gävleborgs län
Titel lantmästare
Född år 1941

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2002-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-12-03 – 2002-12-18

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

Motion 1992/93:Ub125 av Karin Starrin m.fl. (c, kds, m, fp)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub125 av Karin Starrin m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Forskning och utveckling tillmäts stor betydelse i dagens samhälle. Det gäller framtiden för näringslivet, den offentliga sektorn och hela regioner. De större industriföretagen


Utskottsberedning: -1992/93:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Stöd till regionala flygplatser i Gävleborg

Motion 1992/93:T715 av Karin Starrin m.fl. (c, kds, m, fp)

Motion till riksdagen 1992/93:T715 av Karin Starrin m.fl. c, m, kds, fp Stöd till regionala flygplatser i Gävleborg Samhället har ett särskilt ansvar för att flygtrafik kan bedrivas i områden med långa avstånd och glest passagerarunderlag eller där det inte går att bedriva trafik efter strikt kommersiella grunder.


Utskottsberedning: -1992/93:TU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Askersundsleden/Bergslagsdiagonalen

Motion 1992/93:T331 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s, c, kds, m, nyd, fp)

Motion till riksdagen 1992/93:T331 av Sigrid Bolkéus m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd Askersundsleden/Bergslagsdiagonalen Inför valet av inriktning av den nationella vägplaneringen för perioden 1994-2003 och därmed sammanhängande val av nationella stråk är det av stor betydelse att valet görs med utgångspunkt från både


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.