Per Bolund (MP)

Per Bolund (MP)

Miljö- och klimatminister

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun, plats 80
Titel Fil. mag.
Född år 1971

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot
  • Miljödepartementet

  • Miljö- och klimatminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2011-09-16 – 2014-10-02
  • Ordinarie 2009-01-01 – 2010-10-04
  • Ledig 2008-09-01 – 2008-12-31
  • Ordinarie 2006-10-03 – 2008-08-31
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2019-05-04 –
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2011-09-19 – 2014-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-10 – 2008-10-01
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-10-01
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2007-12-14 – 2008-10-01
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-11-11
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2020-01-23 –
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2021-02-04
  • Miljödepartementet

  • Miljö- och klimatminister 2021-02-05 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-10 och 11-. Ledamot näringsutskottet 06-10 och finansutskottet 11-14. Suppleant försvarsutskottet 06-08, trafikutskottet 06-08, EU-nämnden 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 09-10. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003-190121 och statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121-.
 • Föräldrar

  Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86-89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92-96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00-02.
 • Anställningar

  Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97-99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Miljömålsberedningen 06-09.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Stockholm 98-06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94-98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98-06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10-11.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Miljöpartiet de gröna 19-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Dokument:

Vindkraftsutbyggnad i Stockholms län

Svar på skriftlig fråga 2021/22:128 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

M2021/ 01 920 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/2022:128 av Niklas Wykman M Vindkraftsutbyggnad i Stockholms län Niklas Wykman har frågat mig om jag vidtar några åtgärder för att säkerställa att framtida etablering av vindkraft inte har negativ

Svarsdatum: 2021-10-20 Frågeställare: Niklas Wykman (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:128 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) (docx, 68 kB)

Nya Natura 2000-områden

Svar på skriftlig fråga 2021/22:71 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

M2021/01824 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:71 av Betty Malmberg M Nya Natura 2000-områden Betty Malmberg har frågat mig på vilka grunder jag och regeringen fattade beslut om att våra redan skyddade områden även behöver klassas som Natura 2000-områden.

Svarsdatum: 2021-10-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:71 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) (docx, 68 kB)

Bränsleförsörjning till det rullande kulturarvet

Interpellation 2021/22:25 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2021/22:25 Bränsleförsörjning till det rullande kulturarvet av Sten Bergheden M till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Det finns ett stort behov av att ha bilar i Sverige, och bilen är helt nödvändig för att samhället ska fungera. Människor på landsbygden måste ofta ha flera bilar för att klara av

Inlämnad: 2021-09-29 Svarsdatum: 2021-10-12 Besvarare: Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Interpellation 2021/22:25 av Sten Bergheden (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bränsleförsörjning till det rullande kulturarvet

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se