Per Bolund (MP)

Per Bolund (MP)

Statsråd

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun, plats 80
Titel Fil. mag.
Född år 1971

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot
  • Finansdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2011-09-16 – 2014-10-02
  • Ordinarie 2009-01-01 – 2010-10-04
  • Ledig 2008-09-01 – 2008-12-31
  • Ordinarie 2006-10-03 – 2008-08-31
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2019-05-04 –
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2011-09-19 – 2014-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-10 – 2008-10-01
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-10-01
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2007-12-14 – 2008-10-01
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-11-11
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2020-01-23 –
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-10 och 11-. Ledamot näringsutskottet 06-10 och finansutskottet 11-14. Suppleant försvarsutskottet 06-08, trafikutskottet 06-08, EU-nämnden 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 09-10. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003-190121 och statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121-.
 • Föräldrar

  Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86-89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92-96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00-02.
 • Anställningar

  Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97-99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Miljömålsberedningen 06-09.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Stockholm 98-06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94-98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98-06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10-11.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Miljöpartiet de gröna 19-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Ökad bostadsojämlikhet i coronapandemins spår

Svar på skriftlig fråga 2020/21:709 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2020/21:709 av Momodou Malcolm Jallow V Ökad bostadsojämlikhet i coronapandemins spår Momodou Malcolm Jallow har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att, i spåren av coronapandemin och mot bakgrund av ett införande av marknadshyror, motverka bostadsojämlikheten Den pågående spridningen av

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Momodou Malcolm Jallow (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:709 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svenska banker som stoppar utbetalning av bistånd

Svar på skriftlig fråga 2020/21:683 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2020/21:683 av Yasmine Posio V Svenska banker som stoppar utbetalning av bistånd Yasmine Posio har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att underlätta biståndsutbetalningar via det svenska banksystemet. Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd och frågor om biståndseffektivitet

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Yasmine Posio (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:683 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 89 kB)

Medicinsk expertis hos försäkringsbolag

Svar på skriftlig fråga 2020/21:643 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2020/21:643 av Marléne Lund Kopparklint M Medicinsk expertis hos försäkringsbolag Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar verka så att den medicinska rådgivningen blir objektiv när det gäller personskador som ska bedömas av försäkringsbolag. Finansinspektionen utövar tillsyn över att försäkringsföretagen

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:643 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se