Per-Richard Molén (-)

Per-Richard Molén (M)

Född år 1933
Avliden den 18 januari 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-01-14
  • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Ordinarie 1982-10-04 – 1988-10-03
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-01-14

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

Motion 2001/02:T64 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:T64 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar förlänga giltighetstiden för bemyndigandet till regeringen rörande statliga


Utskottsberedning: 2001/02:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

Motion 2001/02:T61 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:T61 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att de statliga garantierna för flygbranschen enbart skall omfatta försäkringsskydd


Utskottsberedning: 2001/02:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice

Motion 2001/02:T56 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:T56 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:34 Grundläggande kassaservice. Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om kassaservice baserat


Utskottsberedning: 2001/02:KU24 2001/02:TU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.