Per-Richard Molén (-)

Per-Richard Molén (M)

Född år 1933
Avliden den 18 januari 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-01-14
  • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Ordinarie 1982-10-04 – 1988-10-03
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-01-14

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1982-88, 1991- Suppl i TU 82/83--87/88 och NU 82/83--87/88. Led av NU 91/92--93/94. Suppl i Vpn 82/83--87/88 och RR 91/92--93/94. -- Led med uppdrag att följa verksamheten vid Procordia AB och Sv Varv AB 85/86--87/88.
 • Bostadsort

  Sundsvall
 • Utbildning

  Studentexamen 54. Reservofficersexamen 56. Direktörsassistent vid Forsså Bruk AB i Näsviken 57-58. Revisor vid F Dahlgrens revisionsbyrå AB i Stockholm 58-61. Filosofie politices magister vid Stockholms universitet 62. Verkställande direktör för AB Reklamstatistik i Solna 62-63 samt för Västernorrlands och Jämtlands läns handelskammare i Sundsvall 63-88. Egen företagare 88-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av Trygg-Hansas regionråd för Västernorrlands län och Jämtlands län, ordf 74--78. Led av styrelsen för Tullterminalen AB i Sundsvall, ordf 76, AB Villa Marieberg i Sundsvall, ordf 78--95, Västernorlands Allehanda, ordf 86--89, och Sparbanken Sv:e 92--93. -- Led av styrelsen för Sundsvalls Moderata förening, ordf 73--76, och Västernorrlands läns länsförbund av Moderata samlingspartiet, 1:e vice ordf 73--82. Led av Moderata samlingspartiets partistyrelse 90-97.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Västernorrlands län 77-82, Länsstyrelsen i Västernorrlands län 80-94 och 99-, Statens energiverk 85-89, Norrlandsfonden, ordförande 92-94 Lantmäteriverket 99-. Ledamot av Bränslenämnden 84-89, Energipolitiska rådet 85-89 och Elförsörjningsnämnden 88-89. - Ledamot av kemikommissionen 83-85, utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 87-88, mineralråvarukommittén 87-89 och energikommissionen 94-.
 • Kommunala uppdrag

  Led av stadsrevisionen i Sundsvall 68--69. Led av styrelsen för B J Wesslers donationsfond 76--92 samt Nanny och Johan Mobergs donationsfond 76--81. -- Led av Sköns kyrkofullmäktige 74--76. -- Led av Västernorrlands läns landsting 76--82 och 88--91. Led av landstingets FU 79--82 och 88--91.
 • Föräldrar

  Lokföraren, senare lokmästaren, Per Bertil Emrik Molén och Elin Linnéa Edlund

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.
Debatt om förslag 2000/01:SkU26 30 maj 2001 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.
Debatt om förslag 2000/01:SkU27 30 maj 2001 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

Motion 2001/02:T64 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:T64 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar förlänga giltighetstiden för bemyndigandet till regeringen rörande statliga


Utskottsberedning: 2001/02:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

Motion 2001/02:T61 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:T61 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att de statliga garantierna för flygbranschen enbart skall omfatta försäkringsskydd


Utskottsberedning: 2001/02:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice

Motion 2001/02:T56 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:T56 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:34 Grundläggande kassaservice. Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om kassaservice baserat


Utskottsberedning: 2001/02:KU24 2001/02:TU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.