Per Stenmarck (-)

Per Stenmarck (M)

Född år 1951
Avliden den 31 januari 2013

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1995-10-10

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Ordinarie 1979-10-01 – 1995-01-09
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 1995-01-01 – 1995-10-10
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Ledamot 1982-10-04 – 1988-10-02
  • Socialutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1995-01-15
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-05-26 – 1993-06-04
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Suppleant 1993-01-21 – 1993-10-06

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

Motion 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag I propositionen lägger regeringen fram förslag till en ny marknadsföringslag som ersätter 1975 års marknadsföringslag. Den nya lagen syftar till att främja konsumenternas och näringsidkarnas intresse


Utskottsberedning: -1994/95:LU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m.

Motion 1994/95:Sk18 av Per Stenmarck (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Sk18 av Per Stenmarck m med anledning av prop. 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. I regeringens proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, mm finns ett särskilt lagförslag angående beskattningen av privatinförsel av alkohol och tobak. Där


Utskottsberedning: -1994/95:SkU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m.

Motion 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m. I propositionen lägger regeringen fram förslag till lagändringar i syfte att uppfylla två direktiv som omfattas av EES-avtalet. Vi delar i stort den uppfattning som


Utskottsberedning: -1994/95:LU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se