Per Unckel (-)

Per Unckel (M)

Född år 1948
Avliden den 20 september 2011

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-08 – 2002-12-31
  • Ledig 1994-10-03 – 1994-10-07
  • Ordinarie 1983-12-21 – 1986-06-06
  • Ledig 1983-11-18 – 1983-12-20
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1983-11-17
  • Konstitutionsutskottet

  • Ordförande 2002-10-08 – 2002-12-31
  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1979-10-01 – 1982-10-03
  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1994-10-25 – 1998-10-04
  • Ledamot 1982-10-04 – 1986-10-07
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1978-10-03 – 1979-09-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1983-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1983-10-04 – 1985-09-29
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Ordförande 2002-04-18 – 2002-06-04
  • Ordförande 2001-10-16 – 2001-12-06
  • Deputerad 2001-03-27 – 2001-04-26
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Valberedningen

  • Ledamot 1999-09-23 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-05 – 1999-09-23
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2000-07-01 – 2002-10-08
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2002-01-01 – 2002-10-08
  • Suppleant 2001-03-08 – 2002-01-01

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.
 • Bostadsort

  Finspång, senare Söderköping
 • Utbildning

  Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.
 • Litteratur

  Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).
 • Föräldrar

  Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionen
Debatt om förslag 2002/03:KU12 27 november 2002 Riksrevisionen
Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionen  -  ändringar i regeringsformen(vilande grundlagsbeslut)
Debatt om förslag 2002/03:KU9 13 november 2002 Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen(vilande grundlagsbeslut)
Stillbild från Debatt om förslag: Hets mot folkgrupp, m.m. (vilande grundlagsförslagoch följdlagstiftning)
Debatt om förslag 2002/03:KU7 13 november 2002 Hets mot folkgrupp, m.m. (vilande grundlagsförslagoch följdlagstiftning)
Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.
Debatt om förslag 2001/02:KU18 13 juni 2002 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor
Debatt om förslag 2001/02:KUU2 4 juni 2002 EU:s framtidsfrågor
Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt
Aktuell debatt 15 april 2002 Aktuell debatt

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

Motion 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning  5 2 Bakgrund  6 3 Synpunkter på propositionen  7 3.1 Bristande analys  7 3.2 Ökande resurser  8 3.3 Effektivare kontroll och tillsyn  9 3.4 Samverkan,


Utskottsberedning: -----------1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi54 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi54 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Det är bara fler och växande företag som kan skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Regeringen har dock misslyckats med att göra de förändringar som behövs för att företagen


Utskottsberedning: -------1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Inledning Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilde individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda


Utskottsberedning: -------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.