Peter Norman (M)

Peter Norman (M)

Tidigare statsråd

Parti Moderaterna
Titel Ekonom
Född år 1958

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2014-10-03

    • Finansdepartementet

    • Statsråd 2010-10-06 – 2014-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2013/14:535 av Leif Pettersson (S) 27 juni 2014 Resultat av utförsäljningen av Bilprovningen
Interpellationsdebatt 2013/14:471 av Valter Mutt (MP) 3 juni 2014 Hållbar finansiell infrastruktur
Interpellationsdebatt 2013/14:418 av Peter Persson (S) 19 maj 2014 Staten och kommunernas framtid
Interpellationsdebatt 2013/14:411 av Lars Johansson (S) 13 maj 2014 Regeringens utnämning av styrelserepresentanter i statliga bolag

Bankerna och besöksnäringen

Svar på skriftlig fråga 2013/14:726 besvarad av Hannah Bergstedt (S)

Dnr Fi2014/2630 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:726 av Hannah Bergstedt S Bankerna och besöksnäringen Hannah Bergstedt har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta gentemot bankerna för att förbättra lånemöjligheterna för småföretag i allmänhet och företag inom

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:726 besvarad av Hannah Bergstedt (S) (docx, 45 kB)

Försenade tåg

Svar på skriftlig fråga 2013/14:675 besvarad av Lars Johansson (S)

Fi2014/2210 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:675 av Lars Eriksson S Försenade tåg Lars Johansson har frågat infrastrukturministern vad hon avser göra för att SJ:s passagerare som kommer försenade på natten ska kunna komma in på Centralstationen och på det viset ta den

Svarsdatum: 2014-06-18 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:675 besvarad av Lars Johansson (S) (docx, 42 kB)

Tillämpning av lotterilagen

Svar på skriftlig fråga 2013/14:666 besvarad av Hans Hoff (S)

Dnr Fi2014/2166 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:666 av Hans Hoff S Tillämpning av lotterilagen Hans Hoff har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att länsstyrelserna inte ska kräva tillstånd för arrangemang som enligt lotterilagen är undantagna från kravet.

Svarsdatum: 2014-06-18 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:666 besvarad av Hans Hoff (S) (docx, 39 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se