Roland Larsson (C)

Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-10-03 – 1998-10-05
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Socialutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-02-26 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1995-01-16 – 1995-10-10
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Avgasutsläppen från dieseldrivna tåg

Motion 1993/94:T526 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:T526 av Roland Larsson c Avgasutsläppen från dieseldrivna tåg Järnvägstrafiken är ur miljösynpunkt överlägsen de flesta andra kommunikationer. Mycket av det tågmaterial som finns är dock gammalt och slitet och behöver förnyas och förbättras. De flesta av de dieseltåg som går i trafik


Utskottsberedning: -1993/94:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Småskalig elproduktion

Motion 1993/94:Sk630 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk630 av Roland Larsson c Småskalig elproduktion Som svar på en motion 1990/91:Sk689 beslutade riksdagen 1991 SkU26 att icke kommersiella vindkraftsanläggningar med en installerad effekt upp till 500 kW skall vara befriade från energiskatt. Tidigare gällde att elproduktionsanläggningar


Utskottsberedning: -1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ansvarsförsäkringar för försäkringsmäklare

Motion 1993/94:N270 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N270 av Roland Larsson c Ansvarsförsäkringar för försäkringsmäklare I Sverige har vi på senare år fått en ny yrkeskår som är i stark tillväxt försäkringsmäklarna. I många europeiska länder har denna yrkesgrupp funnits i hundratals år. I Sverige har det genom ändrad lagstifting först på


Utskottsberedning: -1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se