Rolf Lindén (S)

Rolf Lindén (S)

Tidigare ersättare

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Göteborgs kommun
Titel metallarbetare
Född år 1957

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2002-10-24 – 2006-10-02
  • Suppleant 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

  • Deputerad 2003-02-18 – 2003-05-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning
Debatt om förslag 2005/06:MJU26 16 juni 2006 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning
Stillbild från Debatt om förslag: Vissa fiskeripolitiska frågor
Debatt om förslag 2005/06:MJU27 16 juni 2006 Vissa fiskeripolitiska frågor
Stillbild från Debatt om förslag: Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010
Debatt om förslag 2005/06:MJU20 16 juni 2006 Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010
Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt
Allmänpolitisk debatt 14 oktober 2005 Allmänpolitisk debatt
Stillbild från Debatt om förslag: Titel saknas
Debatt om förslag 2003/04:MJU22 17 juni 2004 Titel saknas
Stillbild från Debatt om förslag: Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn
Debatt om förslag 2003/04:MJU15 29 april 2004 Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn

Dokument:

Studiemedel

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studenters ekonomiska villkor. Motivering Trots att insatser har gjorts för att förbättra studenters ekonomi finns det fortfarande studenter som har svårigheter att klara sig ekonomiskt. Pengarna ska räcka till att


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) (doc, 55 kB) Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) (pdf, 141 kB)

Landsbygdspolitik

Motion 2005/06:N423 av Rolf Lindén och Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om landsbygdspolitik. Motivering På landsbygden, i tätorter med mindre än 10 000 innevånare, i våra skogs- och mellanbygder, den rena glesbygden samt våra skärgårds- och kustsamhällen bor mer än 2 miljoner innevånare.


Utskottsberedning: 2005/06:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N423 av Rolf Lindén och Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 38 kB) Motion 2005/06:N423 av Rolf Lindén och Ann-Kristine Johansson (s) (pdf, 136 kB)

Socialt hänsynstagande i lagen om offentlig upphandling

Motion 2005/06:Fi284 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering Den offentliga upphandlingen styrs av regler som har till syfte att det allmänna ska få så bra produkter som möjligt till lägsta möjliga pris. Detta för att våra gemensamma


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi284 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s) (doc, 54 kB) Motion 2005/06:Fi284 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s) (pdf, 137 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.