Rose-Marie Carlsson (S)

Rose-Marie Carlsson (S)

Tillgänglig ersättare

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Malmö kommun
Titel Undersköterska
Född år 1954

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2011-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2011-11-01 – 2011-12-31
  • Ersättare 2009-09-14 – 2009-10-16
  • Ersättare 2008-06-09 – 2009-01-01
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2011-11-01 – 2011-12-31
  • Extra suppleant 2009-09-14 – 2009-10-16
  • Extra suppleant 2008-06-09 – 2009-01-01
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant 2009-09-14 – 2009-10-16
  • Extra suppleant 2008-06-09 – 2009-01-01

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Rätt till rehabilitering

Motion 2009/10:Sf386 av Rose-Marie Carlsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf386 av Rose-Marie Carlsson s Rätt till rehabilitering s14036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över ansvaret för rehabilitering. Motivering Ett välfärdssamhälle kan inte acceptera ett arbetsliv som sliter


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf386 av Rose-Marie Carlsson (s) (doc, 37 kB)

Skåne i Sveriges framtida besöksnäring

Motion 2009/10:N441 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N441 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Skåne i Sveriges framtida besöksnäring s32115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla besöksnäringen som en av de mest attraktiva arbetsmarknaderna för ungdomarna


Utskottsberedning: 2009/10:NU1 2009/10:TU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:N441 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Motion 2009/10:C492 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C492 av Carina Moberg m.fl. s Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik s83007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att upphäva målen för områdena Bostadsmarknad och Hållbart samhällsbyggande och godkänner det mål som föreslås i motionen.


Utskottsberedning: 2009/10:CU1 2009/10:CU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:C492 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se