Rose-Marie Carlsson (S)

Rose-Marie Carlsson (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Malmö kommun, plats 92
Titel Undersköterska
Född år 1954
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post rose-marie.carlsson[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2011-11-01 – 2011-12-31
  • Ersättare 2009-09-14 – 2009-10-16
  • Ersättare 2008-06-09 – 2009-01-01
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2011-11-01 – 2011-12-31
  • Extra suppleant 2009-09-14 – 2009-10-16
  • Extra suppleant 2008-06-09 – 2009-01-01
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant 2009-09-14 – 2009-10-16
  • Extra suppleant 2008-06-09 – 2009-01-01
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2023-01-26 – 2023-10-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser

Motion 2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. S med anledning av skr. 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen effektivitet och konsekvenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska lägga fram förslag för en mer likvärdig skolpeng

Inlämnad: 2023-01-26 Förslag: 4
Utskottsberedning: 2022/23:UbU12

Motion 2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 128 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2022/23:2219 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2219 av Åsa Westlund m.fl. S Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka studiemedelssystemet och

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 5
Utskottsberedning: 2022/23:UbU2 2022/23:UbU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:2219 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 84 kB) Motion 2022/23:2219 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 96 kB)

Högre utbildning och forskning för utveckling i hela landet

Motion 2022/23:2132 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2132 av Åsa Westlund m.fl. S Högre utbildning och forskning för utveckling i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ha fortsatt god tillgång på platser i den högre utbildningen i hela landet och tillkännager detta

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 24
Utskottsberedning: 2022/23:UbU10 2022/23:UbU11

Motion 2022/23:2132 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 88 kB) Motion 2022/23:2132 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 112 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.