Roy Hansson (M)

Roy Hansson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel överstelöjtnant
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1999-09-23 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-09-23
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2001/02:218 av Hansson, Roy (m) 14 februari 2002 elevers rätt att välja skola
Frågestund 14 februari 2002 ip
Debatt om förslag 2000/01:JuU13 4 april 2001 Unga lagöverträdare
Interpellationsdebatt 2000/01:243 av Rådhström, Jan-Evert (m) 9 mars 2001 alkolås

med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo

Motion 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Konfliktens bakgrund och utveckling När demokratiseringen började inom östblocket 1989 spred den sig också till Jugoslavien och dess olika delar. Kommunistpartierna tvingades


Utskottsberedning: ----1998/99:UFöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning

Motion 1998/99:Kr25 av Kent Olsson och Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr25 av Kent Olsson och Roy Hansson m med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Ett stort antal rapporter har under senare år visat på en oroande utveckling vad gäller barns och ungdomars fysiska aktivitet. Samtidigt som


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning

Motion 1998/99:Kr21 av Roy Hansson och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr21 av Roy Hansson och Elizabeth Nyström m med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet Folkhälsa, folkrörelse och underhållning Tillgång till väl fungerande anläggningar till förhållandevis låg kostnad är en viktig förklaring till svensk idrotts starka ställning,


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se