Roy Hansson (M)

Roy Hansson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel överstelöjtnant
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1999-09-23 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-09-23
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2001/02:218 av Hansson, Roy (m) 14 februari 2002 elevers rätt att välja skola
Frågestund 14 februari 2002 ip
Debatt om förslag 2000/01:JuU13 4 april 2001 Unga lagöverträdare
Interpellationsdebatt 2000/01:243 av Rådhström, Jan-Evert (m) 9 mars 2001 alkolås

snabbfärja till Gotland

Skriftlig fråga 1999/2000:1231 av Hansson, Roy (m)

den 20 juli Fråga 1999/2000:1231 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om snabbfärja till Gotland Ett sent beslut 1999 innebar en utökad tidtabell för snabbfärjan mellan Gotland och fastlandet för hösten 1999 och år 2000. Det var bra. Vid en interpellationsdebatt den 8 februari år 2000, där arbetstillfällen

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

anslagen till studieförbunden

Skriftlig fråga 1999/2000:1161 av Hansson, Roy (m)

den 26 juni Fråga 1999/2000:1161 av Roy Hansson m till kulturminister Marita Ulvskog om anslagen till studieförbunden Folkbildningsrådet har aviserat att principerna för fördelning av medel till de olika studieförbunden under de kommande åren kommer att förändras. De förändrade principerna kan innebära att studieförbund

Inlämnad: 2000-06-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

lokalisering av verksamheter med anledning av försvarets omstrukturering

Skriftlig fråga 1999/2000:1103 av Hansson, Roy (m)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1103 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om lokalisering av verksamheter med anledning av försvarets omstrukturering I regeringens skrivelse 1999/2000:33 utlovas 90 statliga arbetstillfällen och 260 privata arbetstillfällen till Gotland som kompensation för nedskärningarna

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se