Roy Hansson (M)

Roy Hansson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel överstelöjtnant
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1999-09-23 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-09-23
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2001/02:218 av Hansson, Roy (m) 14 februari 2002 elevers rätt att välja skola
Frågestund 14 februari 2002 ip
Debatt om förslag 2000/01:JuU13 4 april 2001 Unga lagöverträdare
Interpellationsdebatt 2000/01:243 av Rådhström, Jan-Evert (m) 9 mars 2001 alkolås

konkurrensen inom inrikesflyget

Skriftlig fråga 2000/01:1548 av Hansson, Roy (m)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1548 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensen inom inrikesflyget På senare tid har såväl Konkurrensverket som andra myndigheter påtalat vikten av ökad konkurrens inom inrikesflyget. Sedan april 2001 finns mer än en operatör för flygtrafiken till och från Gotland.

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

maskerade demonstranter

Skriftlig fråga 2000/01:1441 av Hansson, Roy (m)

den 20 juni Fråga 2000/01:1441 av Roy Hansson m till justitieminister Thomas Bodström om maskerade demonstranter Justitieministern förespråkade att poliser, som har till uppgift att övervaka demonstrationer, ska ha sina hjälmar märkta. Anledningen till märkningen är att möjliggöra identifiering av enskilda poliser

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

Motion 2000/01:U17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:U17 av Lennmarker, Göran m med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Sverige stöder Estlands,


Utskottsberedning: -------------------------------2000/01:UU9
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se