Rune Rydén (M)

Rune Rydén (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fil.lic.
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-20

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Ledamot 1985-09-30 – 1991-09-29
  • Suppleant 1983-10-04 – 1985-09-29
  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Ledamot 1979-10-01 – 1985-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1994-12-08 – 1998-10-20

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av förs. 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling

Motion 1997/98:Fi70 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi70 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling Riksdagens revisorers granskning av offentlig upphandling har genomförts efter initiativ av riksdagens finansutskott, som är det utskott som i riksdagen bereder


Utskottsberedning: ---1997/98:FiU30

med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 1997/98:Fi67 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi67 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse om utvecklingen inom kommunsektorn är en i många hänseenden användbar redovisning av olika kommunala verksamheter. Även om mycket av den information som lämnas är


Utskottsberedning: -----1997/98:FiU26 1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor

Motion 1997/98:Fi63 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi63 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor Regeringen föreslår i propositionen en lag som ger landsting och kommuner i Skåne län och Västra Götalands län rätt att lämna bidrag till annan kommun. Vi avvisar lagförslaget, eftersom det strider mot


Utskottsberedning: -1997/98:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.