Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Jämtlands län, plats 78
Född år 1964

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Tredje vice ordförande 2019-03-07 – 2020-09-03
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-03-07
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2020-09-10 – 2021-11-30
  • Ledamot 2020-09-03 – 2020-09-09
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Ledamot 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Suppleant 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2018-10-09 – 2022-02-22
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-10-09
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Sveriges geologiska undersöknings insynsråd 15-19. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Jämtlands län 15-19. Ledamot, Landsbygdskommittén 15-17.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Åre 02-18. Vice ordförande kommunstyrelsen 02-06 och 2:e vice ordförande 06-14. Ledamot, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 03-05. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 05-06. Vice ordförande, Jämtlands läns regionförbund 10-14.
 • Föräldrar

  Holger Sätherberg och Birgitta Månsson.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Socialdemokraterna Jämtlands län 12-.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 17-18. Ledamot trafikutskottet 18-19 och 3:e vice ordförande 19-. Suppleant näringsutskottet 14-17 och kulturutskottet 14-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Åtgärder för att minska djurförsöken

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1836 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2021/22:1836 av Elisabeth Falkhaven MP Åtgärder för att minska djurförsöken Elisabeth Falkhaven har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta gällande frågan om utfasning av djurförsöken i Sverige. Grundförutsättningarna när det gäller försöksdjur är att djur bara får användas om syftet med försöket inte

Svarsdatum: 2022-08-18 Frågeställare: Elisabeth Falkhaven (MP)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1836 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 69 kB)

Riksdagens tillkännagivande om åtgärder för att förhindra utdöende av alm och ask

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1814 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2021/22:1814 av Staffan Eklöf SD Riksdagens tillkännagivande om åtgärder för att förhindra utdöende av alm och ask Staffan Eklöf har frågat mig vad jag och regeringen har gjort för att uppfylla tillkännagivandet om alm- och askskottsjukan och vilka åtgärder jag och regeringen vill finansiera i kommande höstbudget

Svarsdatum: 2022-08-02 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1814 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 68 kB)

Husbehovsfiske och tumlare i Öresund

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1753 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2022/01456 N2022/01474 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1752 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Ett levande kustfiske och fråga 2021/22:1753 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Husbehovsfiske och tumlare i Öresund Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser

Svarsdatum: 2022-06-29 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1753 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.