Annika Strandhäll (S)

Annika Strandhäll (S)

Klimat- och miljöminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 281
Född år 1975

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Miljödepartementet

  • Klimat- och miljöminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2019-10-01 – 2021-11-30
  • Ledig 2018-09-24 – 2019-10-01
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 2019-12-16 – 2021-11-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 2021-11-11 – 2021-11-30
  • Deputerad 2021-03-18 – 2021-04-21
  • Deputerad 2020-11-10 – 2020-12-15
  • Suppleant 2020-03-26 – 2020-09-13
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2019-01-21 – 2019-10-01
  • Socialminister 2017-07-27 – 2019-01-21
  • Socialförsäkringsminister 2014-10-03 – 2017-07-27
  • Miljödepartementet

  • Klimat- och miljöminister 2021-11-30 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 18-. Ledamot utrikesutskottet 19-. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 141003-170721, socialminister, Socialdepartementet 170721-190121 och statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 190121-191001.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 95. TCO facklig högskola 07. Fullmaktsutbildning, Vision 07. Organisation och ledarskap, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 07. Arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 07-08.
 • Anställningar

  Projektassistent, arbetsmarknadsprojektet Föreningskraft, utvecklingssekreterare, AT 1000 och projektledare för arbetsmarknadsprojektet Föreningsslussen, Göteborgs kommun 96-11. Förbundsordförande, Vision 11-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande och arbetsmiljöansvarig, SKTF Göteborg 00-02 och ordförande 05-08. 2:e vice förbundsordförande, Vision 08-11. Ledamot, SKTF:s avdelningsstyrelse Göteborg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor och rekrytering 99-00. Styrelseledamot, Folksam Sak 11-13 och vice styrelseordförande 13-14. Ledamot, TCO:s styrelse 11-14. Styrelseledamot, Omställningsfonden 11-14. Styrelseledamot, Offentliganställdas Förhandlingsråd 11-14. Vice ordförande, LO-TCO:s biståndsnämnd 13-14.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Minskande återvinning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1733 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2021/22:1733 av Betty Malmberg M Minskande återvinning Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att materialåtervinningen ska öka för avfallskategorierna kopplade till byggbranschen, hushållen och tjänstebranscherna. Regeringen har tagit flertal steg för att öka materialåtervinningen

Svarsdatum: 2022-06-22 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1733 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) (docx, 69 kB)

Övergångslösning för kommuner som säger ja till vindkraft

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1712 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

M2022/01267 Miljödepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1712 av Lorentz Tovatt MP Övergångslösning för kommuner som säger ja till vindkraft Lorentz Tovatt har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att kommuner inte ska avvakta med att ge tillstyrkan till dess att utredningen

Svarsdatum: 2022-06-22 Frågeställare: Lorentz Tovatt (MP)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1712 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) (docx, 68 kB)

Kritiken mot EU angående förbud mot bly i ammunition

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1711 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2021/22:1711 av Marléne Lund Kopparklint M Kritiken mot EU angående förbud mot blyammunition Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar verka för att Sverige ska protestera mot EU:s hantering av det underlag som ska ligga till grund för det utökade blyförbudet i ammunition. Marléne Lund Kopparklint

Svarsdatum: 2022-06-22 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1711 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.