Ardalan Shekarabi (S)

Ardalan Shekarabi (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 87
Född år 1978

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Socialdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-01-01 – 2014-10-02
  • Ledig 2013-11-04 – 2013-12-31
  • Ordinarie 2013-04-15 – 2013-11-03
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2013-04-15 – 2014-09-29
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2019-10-01
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 13-. Suppleant finansutskottet 13-14. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 141003-.
 • Föräldrar

  Hassan Shekarabi och Sajadi Sahra.
 • Utbildning

  Juristexamen och journalistutbildning.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Uppsalas socialdemokratiska partidistrikt.
 • Litteratur

  Vinst och den offentliga tjänstemarknaden - en rättslig analys (12).

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Finansiering av barnäktenskap

Svar på skriftlig fråga 2019/20:605 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/05153/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:605 av Ann-Sofie Alm M Finansiering av barnäktenskap Ann-Sofie Alm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att våra bidragssystem inte utnyttjas av kriminella i syfte att t.ex. finansiera

Svarsdatum: 2019-12-18 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:605 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 87 kB)

Underhållsstödets sexmånadersregel

Svar på skriftlig fråga 2019/20:592 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/ 05148/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:592 av Linda Lindberg SD Underhållsstödets sexmånadersregel Linda Lindberg har frågat mig om jag avser att se över sexmånadersregeln så att lagen minskar eventuella konflikter så mycket som möjligt. Den aktuella bestämmelsen

Svarsdatum: 2019-12-18 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:592 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Ohälsa bland småbarnsföräldrar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:583 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/ 0 5133/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:583 av Linda Lindberg SD Ohälsa bland småbarnsföräldrar Linda Lindberg har frågat mig vad jag avser att göra för att öka kunskapen om det eventuella sambandet mellan kvinnors psykiska ohälsa och den ökade pressen att

Svarsdatum: 2019-12-18 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:583 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 86 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se