Ibrahim Baylan (S)

Ibrahim Baylan (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län
Titel Ombudsman.
Född år 1972

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-06-28

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2021-11-30 – 2022-06-28
  • Ledig 2014-10-03 – 2021-11-30
  • Ordinarie 2011-08-16 – 2014-10-02
  • Ledig 2011-03-28 – 2011-08-15
  • Ordinarie 2008-01-01 – 2011-03-27
  • Ledig 2007-09-01 – 2007-12-31
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2007-08-31
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-10-14 – 2010-10-04
  • Ordförande 2008-01-01 – 2009-03-17
  • Ledamot 2007-09-26 – 2007-12-31
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Suppleant 2010-10-19 – 2012-02-23
  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-09-25
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2021-12-20 – 2022-06-28
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-14
  • Ledamot 2007-10-04 – 2010-10-19
  • Valberedningen

  • Ledamot 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 2016-05-25 – 2019-01-21
  • Utbildnings- och kulturdepartementet

  • Statsråd 2004-11-01 – 2006-10-06
  • Miljödepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2014-12-31
  • Miljö- och energidepartementet

  • Statsråd 2015-01-01 – 2016-05-25
  • Näringsdepartementet

  • Näringsminister 2019-01-21 – 2021-11-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
 • Anställningar

  Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
 • Bostadsort

  Huddinge

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Näringslivets konkurrenskraft i Norrland
Interpellationsdebatt 2015/16:741 av Edward Riedl (M) 27 juni 2016 Näringslivets konkurrenskraft i Norrland
Stillbild från Interpellationsdebatt: feministiskt självförsvar i skolan
Interpellationsdebatt 2004/05:569 av Dinamarca, Rossana (v) 24 maj 2005 feministiskt självförsvar i skolan
Stillbild från Interpellationsdebatt: den nordiska språkförståelsen
Interpellationsdebatt 2004/05:502 av Skånberg, Tuve (kd) 22 april 2005 den nordiska språkförståelsen
Stillbild från Interpellationsdebatt: läraryrkets status
Interpellationsdebatt 2004/05:404 av Nylander, Christer (fp) 22 mars 2005 läraryrkets status
Stillbild från Interpellationsdebatt: arbetsro i skolan
Interpellationsdebatt 2004/05:403 av Darvik, Axel (fp) 22 mars 2005 arbetsro i skolan
Stillbild från Interpellationsdebatt: kommunernas kostnader för skolskjuts
Interpellationsdebatt 2004/05:401 av Lindgren, Else-Marie (kd) 22 mars 2005 kommunernas kostnader för skolskjuts

Dokument:

Modern miljöbalk

Svar på skriftlig fråga 2021/22:261 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2021/22:261 av Lotta Olsson M Modern miljöbalk Lotta Olsson har frågat näringsministern om han avser verka för att processerna runt miljötillstånd i samband med gruvdrift ska moderniseras. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Under de kommande åren kommer omfattande

Svarsdatum: 2021-11-03 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:261 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 70 kB)

Ökade kostnader med anledning av ökade bränslepriser

Svar på skriftlig fråga 2021/22:227 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2021/ 02671 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:227 av Lars Beckman M Ökade kostnader med anledning av ökade bränslepriser Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att, inom mitt ansvarsområde, vidta på kort sikt för att kompensera hushåll och företag för de ökade

Svarsdatum: 2021-10-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:227 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 68 kB)

Direktiv för den parlamentariska kommittén

Svar på skriftlig fråga 2021/22:226 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2021/02670 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:226 av Kjell-Arne Ottosson KD Direktiv för den parlamentariska kommittén Kjell-Arne Ottosson har frågat mig när nya direktiv som är utformade i enlighet med ett beslut från en majoritet i riksdagen kan förväntas. Den 20 maj i år

Svarsdatum: 2021-10-27 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:226 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.