Jennie Nilsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Hallands län, plats 18
Titel Vårdbiträde.
Född år 1972

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2019-01-21 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2006-10-02 – 2019-01-20
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2018-10-02 – 2019-01-21
  • Ledamot 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Ordförande 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-09-29
  • Skatteutskottet

  • Vice ordförande 2011-04-14 – 2012-02-23
  • Ledamot 2011-04-13 – 2011-04-14
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2011-04-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2014-10-14 – 2019-02-06
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2019-01-21 –

 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förtroendeuppdrag på olika nivåer i Socialdemokraterna Halland, Hylte socialdemokratiska arbetarekommun, Kommunal Halland och ABF Halland.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 10-11, skatteutskottet 11 och vice ordförande skatteutskottet 11-12. Ledamot näringsutskottet 12-14, ordförande näringsutskottet 14-18 och vice ordförande 18-19. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 14-19. Statsråd (landsbygdsminister), Näringsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Fabriksarbetaren Gösta Nilsson och förrådsarbeterskan Leny Nilsson, f. Tholin.
 • Utbildning

  Social linje, Sannarpsgymnasiet, Halmstad 88-90.
 • Anställningar

  Personlig assistent 90-91. Vårdbiträde, Hylte kommun 91-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Särskild utredare, Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation, Näringsdepartementet 18-19.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Hylte 94-06. Ledamot, kommunstyrelsen 95-06, ordförande 01-06. Ersättare/ledamot, barn- och ungdomsnämnden 93-01 och ordförande, arbetsförmedlingsnämnden 01-07 och handikapprådet 01-06. Ledamot, regionfullmäktige och regionstyrelsen, Region Halland 03-06.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Åtgärder mot laxdöden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1812 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:1812 av Johan Hultberg M Åtgärder mot laxdöden Johan Hultberg har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att, genom exempelvis Statens veterinärmedicinska anstalt SVA och Havs- och vattenmyndigheten HaVstärka Sveriges arbete såväl nationellt som internationellt för att finna svar på vad som

Svarsdatum: 2020-07-28 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1812 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 84 kB)

Den sammanhållna landsbygdspolitiken

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1804 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:1804 av Per Åsling C Den sammanhållna landsbygdspolitiken Per Åsling har frågat mig hur jag ser på möjligheterna att i rimlig tid realisera de beslut riksdagen fattade med anledning av regeringens proposition 2017/18:179. Min bedömning är att det finns goda möjligheter att vidta de åtgärder som behövs

Svarsdatum: 2020-07-28 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1804 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 84 kB)

Livsmedelsverkets höjda avgifter

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1803 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

var på fråga 2019/20:1777 av Lars Beckman M Livsmedelsverkets tillsynsavgifter och fråga 2019/20:1803 av Stina Larsson C Livsmedelsverkets höjda avgifter Lars Beckman har frågat mig om jag avser att vidta några initiativ med anledning av Livsmedelsverkets kraftigt höjda tillsynsavgifter. Stina Larsson har frågat mig vad

Svarsdatum: 2020-07-24 Frågeställare: Stina Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1803 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 88 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se