Johan Danielsson (S)

Johan Danielsson (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1982

Aktuella uppdrag

    • Arbetsmarknadsdepartementet

    • Statsråd

    • Arbetsmarknadsdepartementet

    • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2021/22:549 av Roger Hedlund (SD) 28 juni 2022 Stadsplanering och samverkan för trygga bostadsmiljöer
Frågestund 12 maj 2022 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:444 av Helena Lindahl (C) 22 april 2022 Ökat bostadsbyggande på landsbygden
Interpellationsdebatt 2021/22:431 av Mikael Eskilandersson (SD) 22 april 2022 Underlag om bostadsbehov

Dokument:

Bristen på seniorbostäder

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1755 besvarad av Statsrådet Johan Danielsson (S)

Svar på fråga 2021/22:1755 av Mikael Eskilandersson SD Bristen på seniorbostäder Mikael Eskilandersson har frågat mig hur jag avser att konkret agera för att seniorer ska få ett passande boende. Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. En god byggtakt gynnar alla, däribland äldre. Sverige har höga

Svarsdatum: 2022-06-29 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1755 besvarad av Statsrådet Johan Danielsson (S) (docx, 69 kB)

Brist på detaljplaner och planprocessens effektivitet

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1701 besvarad av Statsrådet Johan Danielsson (S)

Fi2022/01938 Finansdepartementet Bostadsministern och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1701 av Lars Beckman M Brist på detaljplaner och planprocessens effektivitet Lars Beckman har frågat mig om uppföljning sker av reformen om privat initiativrätt och huruvida planprocessen därigenom

Svarsdatum: 2022-06-17 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1701 besvarad av Statsrådet Johan Danielsson (S) (docx, 67 kB)

Stadsplanering och samverkan för trygga bostadsmiljöer

Interpellation 2021/22:549 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2021/22:549 Stadsplanering och samverkan för trygga bostadsmiljöer av Roger Hedlund SD till Statsrådet Johan Danielsson S En trygg bostadsmiljö borde vara det normala i Sverige. Bilden är dock en helt annan där det nya normala är att vi kan läsa om skjutningar, sprängningar, kontroll genom religiös extremism

Inlämnad: 2022-06-14 Svarsdatum: 2022-06-28 Besvarare: Statsrådet Johan Danielsson (S)

Interpellation 2021/22:549 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stadsplanering och samverkan för trygga bostadsmiljöer

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.