Märta Stenevi (MP)

Märta Stenevi (MP)

Statsråd

Parti Miljöpartiet
Född år 1976

Aktuella uppdrag

  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Statsråd

  • Miljöpartiet

  • Partisekreterare 2019-05-04 – 2021-01-31
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2021-01-31 –
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Statsråd 2021-02-05 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2020/21:801 av Larry Söder (KD) 18 juni 2021 Åtgärder för att öka villabyggandet
Debatt om förslag 2020/21:SoU26 8 juni 2021 Förebyggande av våld i nära relationer
Interpellationsdebatt 2020/21:763 av Ann-Sofie Alm (M) 7 juni 2021 Åtgärder för att skydda barn från hederskultur
Interpellationsdebatt 2020/21:724 av Larry Söder (KD) 25 maj 2021 Anslaget till radonbidrag

Dokument:

Behovet av friskare hem

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3129 besvarad av Statsrådet Märta Stenevi (MP)

Fi2021/ 02288 Finansdepartementet Jämställdhets- och bostadsministern samt ministern med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3129 av Lars Mejern Larsson S Behovet av friskare hem Lars Mejern Larsson har frågat mig om regeringen avser att skjuta

Svarsdatum: 2021-06-16 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3129 besvarad av Statsrådet Märta Stenevi (MP) (docx, 68 kB)

Byggnation i kulturhistoriskt betydelsefulla och känsliga miljöer

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3048 besvarad av Statsrådet Märta Stenevi (MP)

Fi2021/02191 Finansdepartementet Jämställdhets- och bostadsministern samt ministern med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Svar på fråga 2020/21:3048 av Jonas Andersson i Linghem SD Byggnation i kulturhistoriskt betydelsefulla och känsliga miljöer Jonas Andersson i Linghem har

Svarsdatum: 2021-06-09 Frågeställare: Jonas Andersson i Linghem (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3048 besvarad av Statsrådet Märta Stenevi (MP) (docx, 68 kB)

Åtgärder för att öka villabyggandet

Interpellation 2020/21:801 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2020/21:801 Åtgärder för att öka villabyggandet av Larry Söder KD till Statsrådet Märta Stenevi MP Villabyggandet är nu på den lägsta nivån på 100 år, enligt SCB. Och det mycket låga byggande har pågått länge. Jämfört med för tio år sedan har produktionen av villor ökat med 2 procent, medan den för flerbostadshus

Inlämnad: 2021-06-03 Svarsdatum: 2021-06-18 Besvarare: Statsrådet Märta Stenevi (MP)

Interpellation 2020/21:801 av Larry Söder (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att öka villabyggandet

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se