Mikael Damberg (S)

Mikael Damberg (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 7
Titel Förvaltningsekonom.
Född år 1971
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post mikael.damberg[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie
    • Finansutskottet

    • Vice ordförande
    • Krigsdelegationen

    • Ledamot

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 2022-10-18 – 2026-09-21
    • Ledig 2014-10-03 – 2022-10-18
    • Ordinarie 2004-10-05 – 2014-10-02
    • Ledig 2004-08-30 – 2004-10-04
    • Ordinarie 2004-08-16 – 2004-08-29
    • Ledig 2004-04-05 – 2004-08-15
    • Ordinarie 2003-03-01 – 2004-04-04
    • Ledig 2003-01-21 – 2003-02-28
    • Ordinarie 2002-09-30 – 2003-01-20
    • Socialdemokraterna

    • Gruppledare 2012-02-23 – 2014-10-03
    • Utbildningsutskottet

    • Vice ordförande 2010-10-12 – 2012-02-23
    • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
    • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
    • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
    • Finansutskottet

    • Vice ordförande 2022-10-20 – 2026-09-21
    • Ledamot 2022-10-19 – 2022-10-20
    • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
    • Försvarsutskottet

    • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
    • Valberedningen

    • Ordförande 2014-09-29 – 2014-10-03
    • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
    • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
    • Krigsdelegationen

    • Ledamot 2022-10-11 –
    • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
    • Riksdagsstyrelsen

    • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-03
    • Utrikesnämnden

    • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-03
    • Nordiska rådets svenska delegation

    • Suppleant 2012-10-04 – 2014-09-29
    • Suppleant 2012-02-24 – 2012-09-18
    • Näringsdepartementet

    • Närings- och innovationsminister 2014-10-03 – 2019-01-21
    • Justitiedepartementet

    • Statsråd 2019-01-21 – 2021-11-30
    • Finansdepartementet

    • Finansminister 2021-11-30 – 2022-10-18

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

  • Uppdrag inom riksdag och regering

    Riksdagsledamot 02-. Ledamot utbildningsutskottet 02-10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10-12. Suppleant försvarsutskottet 02-06 och finansutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 10-14, riksdagens valberedning 12, vice ordförande 12-14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12-14 och riksdagsstyrelsen 12-14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12-14. Gruppledare 12-14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003-190120 och statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121-.
  • Föräldrar

    Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta Liisa Valtonen.
  • Utbildning

    Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
  • Anställningar

    Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95-97 och Statsrådsberedningen 97-99.
  • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

    Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03-06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04-07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04-07.
  • Kommunala uppdrag

    Kommunfullmäktig, Solna 94-02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
  • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

    Förbundsordförande, SSU 99-03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99-03, 09-. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05-. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04-. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99-03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01-.
  • Bostadsort

    Solna

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/03204/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2141 av Ellen Juntti M Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn Ellen Juntti har frågat mig om jag avser agera så att Polismyndigheten ges rätt verktyg för att hantera internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Regeringen

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)

Skärpning av knivlagen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2127 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju20 20 0 3174 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/2020:2127 av Ellen Juntti M Skärpning av knivlagen Ellen Juntti har frågat justitie- och migrationsministern om ministern avser att presentera ett lagförslag om skärpning av knivlagen. Frågan har överlämnats till mig.

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2127 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 67 kB)

Statsrådets uttalanden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2112 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:2112 av Björn Söder SD Statsrådets uttalanden Björn Söder har frågat mig om uppgifterna stämmer om att jag har låtit Amazon utforma mitt citat i ett pressmeddelande om bolagets etablering i Sverige, och om det i så fall är min bedömning att förfarandet är förenligt med min tjänsteutövning. Det ingår

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2112 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 91 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.